Lỗi proxy và cách khắc phục ?

Sau khi chỉnh Local area connection ->Properties -> Internet Protocol Version 4 -> Properties -> Use the following DNS server addresser và điền các số 208_67_222_222 và 208-67-220-220 vào.thì vào facebook được nhưng hôm sau em vào internet lại không được firefox báo " Firefox đã được cấu hình để dùng một máy chủ proxy, nhưng proxy đang từ chối kết nối." Em dùng google chomer hay exploder cũng không vào được. Mong mọi người chỉ dùm. Thanks.
 |  Xem: 11.555  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 29/09/2010 - 21:57  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn thử xài DNS của Google xem sau. Mình xài tốt lắm đấy vào facebook okie:

Use the following DNS server addresser và điền các số 8.8.8.8 và 8.8.4.4.

Ngày gửi: 29/09/2010 - 21:58

bạn chỉ cần bỏ DNS bạn cài lúc trước là được.ok.mình làm thử rồi.

Ngày gửi: 10/12/2012 - 08:53
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)