Gõ chữ" độ C" trong word và excel ?

Làm ơn chỉ hộ em cách gõ chữ"độ C" trong excel và word nhé. Thanks, xin cám ơn nhiều!

 |  Xem: 21.677  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 05/03/2011 - 10:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Chào bạn!

Việc này rất đơn giản , nó giống như gõ chỉ số trên và chỉ số dưới trong word , trong excel bạn muốn gõ như vậy thì tại dấu nháy bạn vào format chọn cell , sẽ xuất hiện hộp thoại , bạn chọn thẻ font , nhịn xuống mục effects bạn sẽ thấy có các mục stikethruogh (chữ bị gạch ngang thân , superscript (chỉ số trên :để gõ độ C , mét vuông ,...),subscript (chỉ số dưới : để gõ các công thúc hóa học như acid sunfua ric chẳng hạn).

 Chúc bạn vui

Ngày gửi: 05/03/2011 - 10:27

Cam on moi nguoi nhiu

 

Ngày gửi: 20/07/2013 - 22:29
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)