Cách bẻ mã khóa files: Office, Rar, Zip... Passware kit Enterprise 8.3

Mình muốn bẻ khóa các loại five như trên bạn nào có phần mềm cho mình nhé
 |  Xem: 3.098  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/08/2008 - 11:05  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đây là phần mềm mới nhất giúp bạn bẻ khóa các loại files: Windows, Office, Excel,Word, QuickBooks, Access, FileMaker, Outlook, Outlook Express, Exchange, WinZip PKZip ZIP, WinRAR RAR, Network Connections,SQL, BestCrypt, OneNote, PowerPoint, VBA Visual Basic modules, Internet Explorer, EFS - Encrypted File System, Acrobat, Quicken, Lotus 1-2-3, Lotus Notes, Lotus Organizer, Lotus WordPro, Quattro Pro, Backup, Project, MYOB, Peachtree, Paradox, ACT!, Mail, Schedule+, Money, WordPerfect
link download nè bà con:

http://rapidshare.com/files/111235312/Pass...rprise_v8.3.rar

Nói chung là chú ấy chạy nhanh thấy rõ hơn so với các bản cũ và tìm được những mã khá phức tạp trong thời gian ngắn.
Ngày gửi: 21/08/2008 - 11:06
Trả lời