Cách bẻ mã khóa files: Office, Rar, Zip... Passware kit Enterprise 8.3

Mình muốn bẻ khóa các loại five như trên bạn nào có phần mềm cho mình nhé
 |  Xem: 3.113  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/08/2008 - 11:05  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đây là phần mềm mới nhất giúp bạn bẻ khóa các loại files: Windows, Office, Excel,Word, QuickBooks, Access, FileMaker, Outlook, Outlook Express, Exchange, WinZip PKZip ZIP, WinRAR RAR, Network Connections,SQL, BestCrypt, OneNote, PowerPoint, VBA Visual Basic modules, Internet Explorer, EFS - Encrypted File System, Acrobat, Quicken, Lotus 1-2-3, Lotus Notes, Lotus Organizer, Lotus WordPro, Quattro Pro, Backup, Project, MYOB, Peachtree, Paradox, ACT!, Mail, Schedule+, Money, WordPerfect
link download nè bà con:

http://rapidshare.com/files/111235312/Pass...rprise_v8.3.rar

Nói chung là chú ấy chạy nhanh thấy rõ hơn so với các bản cũ và tìm được những mã khá phức tạp trong thời gian ngắn.
Ngày gửi: 21/08/2008 - 11:06
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)