Xin hỏi cách tạo các kiểu chữ đa dạng có dấu tiếng Việt. Tôi thấy trên các CD, sách báo có rất nhiều kiểu chữ lạ, đẹp mắt?

 |  Xem: 5.537  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/09/2008 - 11:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hiện chúng tôi có phổ biến hệ hỗ trợ tiếng Việt tổng quát GVSBK, tiện ích này cho phép bạn tạo font chữ tiếng Việt với mã bất kỳ. Số lượng font đi kèm theo tiện ích này rất lớn, đa dạng (khoảng 200 fonts), đủ dùng cho đ a số yêu cầu từ soạn thảo văn bản bình thường, làm báo hay chế bản chuyên nghiệp. Bạn có thể liên hệ với tòa soạn TGVT để copy CD chứa bản gốc của tiện ích này.

Nếu bạn muốn tự thiết kế font chữ mới đặc thù cho riêng mình, bạn có thể dùng 1 trong các trình soạn thảo font thương mại, trong đó trình Fontographer được sử dụng phổ biến nhất.
Ngày gửi: 20/09/2008 - 11:07
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)