Dùng Firefox 3.0 vào Google được mà không tìm kiếm được?

Mình dùng Firefox 3.0 vào Google.com.vn được mà khi gõ từ cần tìm vào rồi Enter thì cái vòng tròn cứ chạy hoài mà không chuyển sang trang mới, khi dùng IE thì vẫn bình thường. Có thể cho mình biết làm sao để có thể tìm với Google bằng Firefox không ?
 |  Xem: 1.671  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 07/04/2009 - 14:01  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn remove nó đi rồi cài lại xem sao, mình vẫn tìm kiếm được bằng Google trên Firefox mà.
Ngày gửi: 07/04/2009 - 14:02

Có 1 số add on khi cài vào sẽ ảnh hưởng, thử xóa 1 trong số add-on đã cài xem sao.

Ngày gửi: 27/06/2010 - 06:16
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)