Phần mềm nào để đọc văn bản đuôi .RAR vậy mọi người?

Phần mềm nào để đọc văn bản đuôi .RAR vậy mọi người?
 |  Xem: 4.040  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 09/04/2009 - 19:32  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Rar không phải là văn bản mà là một chương trình nén. Muốn xem có gì trong đó thì dùng phần mềm giải nén mới biết được trong đó có phải là văn bản không. thử winrar đi
Ngày gửi: 09/04/2009 - 20:03
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)