Lỗi 'Run - time error' trên phần mềm kế toán?

Mình cài phần mềm máy tính kế toán. Khi cài xong phần mềm đó thì nó báo: Visual Basic 6.0.setup Toolkit. setup1.exe-unable to locate component.
This application has failed to start because IMPLODEDLL was not found. Reinstalling the application may fix this problem.

Khi nhập chứng từ vào thì báo Run - time error '380' Invalid property valu.
Và tắt phụt luôn chương trình đó. Các bạn cho mình hỏi mình cài sai chỗ nào? Thông báo trên nghĩa là gì? Xin cảm ơn mọi người.
 |  Xem: 1.114  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 15/04/2009 - 14:24  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Mình không biết bạn dùng phần mềm này nó có gì ràng buộc với thời gian của hệ thống không nhưng mình thấy cái lỗi này rất hay gặp với nhưng phần mềm nào mà có sự tính toán theo thời gian hệ thống!

Xem lại ngày giờ máy tính đi! Chúc thành công!
Ngày gửi: 15/04/2009 - 14:27
- Nếu bạn không cài được thì do bộ cài bị lỗi.
- Nếu bạn cài thành công rồi chạy phần mềm báo lỗi runtime 380 là do lỗi khi lập trình chưa lường hết vấn đề, xem chi tiết tại đây: http://support.microsoft.com/kb/177088

http://www.cnsvietnam.com

Ngày gửi: 22/10/2009 - 23:17
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)