Rạp hát gia đình của Sony?

Đã có bạn nào dùng rạp hát gia đình của Sony, Sony DZ900 chưa?

Các bạn cảm thấy thế nào?
Xem kết quả phiếu:
Rạp hát gia đình của Sony?
0%0
0%0
Tổng cộng: 0 phiếu
* Chú ý: Bạn phải đăng nhập mới được phép bỏ phiếu.
 |  Xem: 629  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/10/2009 - 16:50  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Mục đích của bạn là gì? E đang sử dụng dàn xem phim của Sony, vừa có thể xem phim vừa có thể nghe nhạc, nhìn rất hoành tráng. Đáp ứng đủ nhu cầu nghe nhạc và xem phim của em
Ngày gửi: 21/10/2009 - 09:38
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

SONY AZ7
Liên hệ gian hàng...
Sony BDV-E500W
Liên hệ gian hàng...
SONY DAV-IS50/B
Liên hệ gian hàng...
Sony CMT-EH15
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)