Mức độ tiêu hao nhiên liệu của xe SCR/Lead là bao nhiêu?

 |  Xem: 6.798  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/05/2009 - 09:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Mẹ mình đang đi SCR, chạy khoảng 5.000 km. Mức tiêu hao nhiêu liệu trung bình là 50km/l với đường dài và khoảng 45km/l trong thành phố. Hiện rất hài lòng về xe SCR. Lúc rô-đa thì xăng tiêu tốn nhiều hơn 1 chút, khoảng 30-35 km/l đường thành phố.
Ngày gửi: 20/05/2009 - 09:41
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Honda LEAD Trắng
Liên hệ gian hàng...
HONDA SCR 110 Bạc
45.000.000 ₫
HONDA SCR 110 Ghi sám
Liên hệ gian hàng...
HONDA SCR 110 Tím
48.000.048 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)