Ai có tài liệu về cơ cấu phân phối khí kiểu xupap treo của động cơ V8 trên xe tải không?

mình đang làm đồ án về phần này mà không có! hu hunếu ai có tài liệu thì làm ơn hãy gửi về địa chỉ " levanchuong1227@gmail.com" mình cảm ơn rất nhiều! lê chương
 |  Xem: 2.455  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 05/03/2010 - 10:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có thể vào đây tìm và chắc chắn có

http://oto-hui.com/diendan/dong-co/


Ngày gửi: 25/04/2010 - 18:12
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)