Thành phần và sơ đồ cấu tạo của xe tải thaco-foton 6.5 tấn,nhờ mọi người giúp tôi với?

thành phần và sơ đồ cấu tạo xe tai nhẹ thaco-foton 6.5 tấn.
các doanh nghiệp mua bán xe tai như trường hải bảo quản xe tai trên trong kho như thế nào?
và vận chuyển xe về kho bằng cách nào?
 |  Xem: 2.924  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/05/2010 - 23:23  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Thông số kỹ thuật của xe bạn tham khảo tại link này http://www.vatgia.com/3182/409596/thong_so_ky_thuat/thaco-foton-6-5-t%E1%BA%A5n.html

Ngày gửi: 07/05/2010 - 11:08
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)