Tốc độ máy bay khi cất cánh la bao nhiêu km/h?

 |  Xem: 6.912  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/08/2009 - 13:44  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

240–285 km/h ( máy bay hành khách )nhưng cũng còn tùy ở trọng tải .
Ngày gửi: 21/08/2009 - 13:46
Trả lời