Tốc độ máy bay khi cất cánh la bao nhiêu km/h?

 |  Xem: 7.278  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/08/2009 - 13:44  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

240–285 km/h ( máy bay hành khách )nhưng cũng còn tùy ở trọng tải .
Ngày gửi: 21/08/2009 - 13:46
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)