Cách sử dụng hộp số tự động?

Xe dùng số tự động, đang đi số D khi gặp đuờng xấu hoặc dốc cao có thể chuyển về số 2 hoặc L mà không cần dừng xe được không?
 |  Xem: 2.349  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/07/2009 - 13:50  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Xe có hộp số tự động, đang sử dụng ở số D, khi gặp đường xấu hoặc dốc cao, muốn chuyển về số 2 hay L, sẽ thực hiện như sau:

- Nếu không cấp thiết, nên dừng xe, nhận xét nhanh chóng khả năng của xe rồi chuyển về vị trí 2 hoặc L thích hợp. Thực hiện như vậy sẽ giảm được khả năng thay đổi đột ngột tốc độ và đảm bảo xe hoạt động bền lâu.

- Nếu cấp thiết, không cho phép dừng xe, nhanh chóng thả chân ga và đạp phanh, chuyển số về 2 hoặc L, sau đó tiếp ga khắc phục đường xấu hay dốc cao.

Các tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo xe có hộp số tự động, đều nhắc nhở điều này.
Ngày gửi: 18/07/2009 - 13:51
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)