Cấu tạo của tủ lạnh Hitachi? Khi tủ chạy 2 sườn có nóng ko hay lạnh một bên nóng một bên?

 |  Xem: 2.940  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/03/2010 - 12:34  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

tu lanh nha mjnh hitachi nè,bên trái lạnh và bên phải nóng .

Ngày gửi: 17/02/2014 - 21:09
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Hitachi R-Z470AG6D
Liên hệ gian hàng...
Hitachi 530AG7
10.490.000 ₫
Hitachi RZ530AG6D
Liên hệ gian hàng...
Hitachi R-Z660AG6
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)