Cấu tạo của tủ lạnh Hitachi? Khi tủ chạy 2 sườn có nóng ko hay lạnh một bên nóng một bên?

 |  Xem: 2.872  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/03/2010 - 12:34  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

tu lanh nha mjnh hitachi nè,bên trái lạnh và bên phải nóng .

Ngày gửi: 17/02/2014 - 21:09
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Hitachi R-Z470AG6D
Liên hệ gian hàng...
Hitachi 530AG7
10.490.000 ₫
Hitachi RZ530AG6D
Liên hệ gian hàng...
Hitachi R-Z660AG6
Liên hệ gian hàng...