Uống thuốc bắc có bị tăng cân không?

 |  Xem: 4.734  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 27/03/2008 - 17:29  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Sao lại dùng từ bị hả bác? uống thuốc bắc là để tăng được cân cơ mà.
Ngày gửi: 27/03/2008 - 17:35
Uống thuốc bắc còn tuỳ chứ bạn .
uống thuốc chữa bệnh thì tăng làm sao được
còn nếu uống thuốc bổ thì tăng kg là đương nhiên
Ngày gửi: 28/03/2008 - 08:43
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)