Hỏi về giá thuốc Boganic?

Giá bán một hộp Boganic? là bao nhiêu co mình biết với
 |  Xem: 8.131  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 29/08/2008 - 11:50  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Boganic có giá 10.800đ/ hộp 20 viên.
Ngày gửi: 29/08/2008 - 11:51
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Tủ thuốc y tế
1.950.000 ₫
Tủ thuốc Inox
2.150.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)