Tôi muôn mở đại lý thuốc cho công ty.Vậy tôi có thể liên hệ với những công ty nào

Tôi muôn mở đại lý thuốc cho công ty.Vậy tôi có thể liên hệ với những công ty nào?
 |  Xem: 2.667  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 01/09/2008 - 12:58  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với tất cả các công ty sản xuất kinh doanh dược phẩm lớn tại địa bàn bạn đang sống hoặc trên toàn quốc.
Trên trang web: wwwthuocbietduoc.com.vn có trang mục tra cứu địa chỉ số điện thoại của tất cả các công ty dược phẩm lớn nhỏ trên toàn quốc. Bạn có thể cập nhât những thông tin cần tìm kiếm.
Chúc bạn thành công.
Ngày gửi: 01/09/2008 - 13:00
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)