Thay đổi tên hiển thị của yahoo mail?

Khi mình gửi thư, thì toàn hiển thị một tên gì ấy, không phải là tên nick của mình, có ai biết cách đặt lại tên của hom thư không, chỉ cho mình với?
 |  Xem: 9.048  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 12/05/2009 - 12:36  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn vào tài khoản, vào cài đặt, vào thay đổi thông tin cá nhân-nhập lại Pass 1 lần nữa, sửa thông tin. Thế là xong.
Ngày gửi: 13/05/2009 - 09:45
Lời cảm ơn 3 điểm
Cảm ơn câu trả lời của styles.
Bạn đăng nhập vào yahoo ( tất nhiên rồi) chọn options - (mail options) chọn thẻ General Preferences thì ở chỗ name and Email cso cái dòng " From name" ấy. change nó theo tên bạn. SAVE
Ngày gửi: 13/05/2009 - 09:46
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)