Picachu bị lỗi, xin giúp? Lỗi Run-time error '70: Permission denied

Máy bị hỏng chổ nào vậy?

http://img132.imageshack.us/img132/4440/resized12.jpg

chỉ cách đã dùng rồi ấy-tìm trên mạng mà chả được
 |  Xem: 6.416  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 09/06/2009 - 13:27  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Lỗi này thường thì do chương trình bản cài của bạn bị lỗi...Bạn remove đi rồi cài lại nhé!
Ngày gửi: 11/06/2009 - 15:26
Picachu bị lỗi, xin giúp? Lỗi Run-time error '70: Permission denied
Ngày gửi: 09/02/2010 - 15:23
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)