Chương trình mua máy tinh trả góp ở Cần Thơ được áp dụng vào tháng mấy?

Cho Tôi hỏi , chương trình mua máy tinh trả góp ở Cần Thơ được áp dụng vào tháng mấy? và mua ở Cửa hàng nào vậy?
 |  Xem: 3.354  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 29/08/2009 - 14:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Áp dụng toàn quốc. bạn hãy đến đại lí của intell để được giúp đỡ
Ngày gửi: 29/08/2009 - 14:38
Trả lời