Chương trình mua máy tinh trả góp ở Cần Thơ được áp dụng vào tháng mấy?

Cho Tôi hỏi , chương trình mua máy tinh trả góp ở Cần Thơ được áp dụng vào tháng mấy? và mua ở Cửa hàng nào vậy?
 |  Xem: 3.369  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 29/08/2009 - 14:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Áp dụng toàn quốc. bạn hãy đến đại lí của intell để được giúp đỡ
Ngày gửi: 29/08/2009 - 14:38
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)