Thu nhỏ đến kích thước file PowerPoint bằng cách nào ?

 |  Xem: 360  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/02/2008 - 11:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Để thu nhỏ file, bạn thực hiện như sau:

- Trong cửa sổ chương trình, bạn chọn file PowerPoint cần thu nhỏ (.ppt hoặc .pps) tại hộp Files to shrink bằng cách bấm nút Open. Bạn có thể chọn nhiều file cùng một lúc.

- Trong hộp Save to folder, bạn chọn thư mục để lưu bản sẽ được nén.

- Bấm nút Shrink. Sau đó, bạn chờ chương trình thực hiện nén trong giây lát. Cửa sổ cuối hiện ra sẽ cho bạn biết kết quả kích thước file nguồn (Old Size) đã được nén thành file đích (New Size) là bao nhiêu. Sau cùng bấm OK là xong.

Chương trình tương thích mọi Windows, tải tại http://www.powershrink.com/download/PowerShrink.exe
dung lượng 1,44MB
Ngày gửi: 22/02/2008 - 11:01
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)