Ping địa chỉ IP có ý nghĩa gì ?

Mình thấy khi mạng internet bị lỗi hoặc ko có đường truyền thì nhiều người hay vào Run gõ "ping địa chỉ IP"rồi họ xem máy tính có kêt nối với mạng hay ko,vậy chỉ cho mình cách nhận biết như thế nào là có mạng như thế nào là ko,có thể liên hệ với mail "mirunbi@yahoo.com" để hướng dẫn mình đc ko
 |  Xem: 1.841  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 07/10/2009 - 11:39  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo mình biết khi ping đến 1 địa chỉ nào đó, nếu có mạng thì sẽ có phản hổi lại và chỉ ra thời gian phản hồi là bao nhiêu mili giây (ms) tức là vẫn có amngj, request time out là mất mạng
vd ping 203.162.0.11 -t
Ngày gửi: 07/10/2009 - 11:50
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)