Tên các biểu tượng trên màn hình máy tính của mình có khung màu. Làm sao để làm mất những cái khung màu đó.

 |  Xem: 3.938  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 29/10/2009 - 16:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Trường hợp này bạn có thể chọn lại nền màn hình khác hoặc đang cài đặt ở chế độ chuột trái 1 lần bấm (đưa con trỏ chuột vào biểu tượng có gạch dưới chữ). Bạn chuyển sang chế độ nhấn chuột kép là hết.

Mời bạn ghé thăm: Công Ty CP Sao Á Châu
Ngày gửi: 29/10/2009 - 16:56
Bạn nháy chuột phải vào màn hình ở dòng đầu tiên của cửa sổ này
Arrange icon by, bạn bỏ dấu tích ở lock web items from destop là xong. Chúc bạn thành công
Ngày gửi: 03/11/2009 - 23:07
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)