Tên các biểu tượng trên màn hình máy tính của mình có khung màu. Làm sao để làm mất những cái khung màu đó.

 |  Xem: 3.891  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 29/10/2009 - 16:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Trường hợp này bạn có thể chọn lại nền màn hình khác hoặc đang cài đặt ở chế độ chuột trái 1 lần bấm (đưa con trỏ chuột vào biểu tượng có gạch dưới chữ). Bạn chuyển sang chế độ nhấn chuột kép là hết.

Mời bạn ghé thăm: Công Ty CP Sao Á Châu
Ngày gửi: 29/10/2009 - 16:56
Bạn nháy chuột phải vào màn hình ở dòng đầu tiên của cửa sổ này
Arrange icon by, bạn bỏ dấu tích ở lock web items from destop là xong. Chúc bạn thành công
Ngày gửi: 03/11/2009 - 23:07
Trả lời