Làm hiện file ẩn

Do tò mò tôi chọn một số file ở chế độ Hidder cùng Read-only, sau đó vào menu Tool/Folder Opitions/Show hidder files and folders, nhưng chẳng thấy các file đó hiện lên. Làm ơn chỉ giúp.
 |  Xem: 31.129  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 13/03/2008 - 23:36  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Bạn cũng vào Tool -> Folder Option -> Bỏ đánh dấu ở "Hide Protected Operating System" -> chọn Yes. Sau khi các file đã hiện ra, bạn hãy bỏ thuộc tính hidden rồi đánh dấu lại lựa chọn "hide protect..." để bảo mật
Ngày gửi: 14/03/2008 - 00:47
Khi chọn ẩn file tôi chọn chế độ hidder nhưng quên lại chọn luôn cả chế độ Read-only nên theo cách chỉ của bạn các file đó cũng không hiện ra đâu.
Ngày gửi: 14/03/2008 - 10:05
vao menu Tool/Folder Opitions/View/ Show hidder files and folders
Ngày gửi: 14/03/2008 - 10:12
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)