Làm hiện file ẩn

Do tò mò tôi chọn một số file ở chế độ Hidder cùng Read-only, sau đó vào menu Tool/Folder Opitions/Show hidder files and folders, nhưng chẳng thấy các file đó hiện lên. Làm ơn chỉ giúp.
 |  Xem: 31.078  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 13/03/2008 - 23:36  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Bạn cũng vào Tool -> Folder Option -> Bỏ đánh dấu ở "Hide Protected Operating System" -> chọn Yes. Sau khi các file đã hiện ra, bạn hãy bỏ thuộc tính hidden rồi đánh dấu lại lựa chọn "hide protect..." để bảo mật
Ngày gửi: 14/03/2008 - 00:47
Khi chọn ẩn file tôi chọn chế độ hidder nhưng quên lại chọn luôn cả chế độ Read-only nên theo cách chỉ của bạn các file đó cũng không hiện ra đâu.
Ngày gửi: 14/03/2008 - 10:05
vao menu Tool/Folder Opitions/View/ Show hidder files and folders
Ngày gửi: 14/03/2008 - 10:12
Trả lời