Ai chỉ em cách mở đóng băng với ? Verson 6. nha

 |  Xem: 2.541  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/01/2010 - 17:09  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

1.) Press CTRL + ALT + SHIFT + F6 and click OK
2) Enter a new password
3.) Enjoy!
trên là cách đặt pass mới cho Faronics DeepFreeze Standard v6.10.020.1616.WinAll Retail.
bạn có pass rồi thì chạy nó đánh vào có chỗ chọn đấy
khởi động lại là ok
Ngày gửi: 20/01/2010 - 18:04
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(4 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)