Cài đặt DNS cho tên miền .tk???????

Mình muốn cài đặt DNS cho tên miền .tk cho blog của mình

Ai giúp mình với  !

 |  Xem: 1.003  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/06/2010 - 21:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn truy cập vào trang này nè có hướng dẫn đầy đủ dễ hiểu:

http://huongdandangkytenmien.com 

Ngày gửi: 18/06/2010 - 21:50
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)