Cài đặt DNS cho tên miền .tk???????

Mình muốn cài đặt DNS cho tên miền .tk cho blog của mình

Ai giúp mình với  !

 |  Xem: 992  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/06/2010 - 21:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn truy cập vào trang này nè có hướng dẫn đầy đủ dễ hiểu:

http://huongdandangkytenmien.com 

Ngày gửi: 18/06/2010 - 21:50
Trả lời