Host nghĩa là gì??

Em thấy mọi người nói nhiều đến 'host', vậy 'host' là gì?
 |  Xem: 1.015  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/06/2008 - 09:07  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo nghĩa chung thì "host" là 1 máy tính trong mạng.
Còn khi nói đến lĩnh vực lưu trữ web thì "host" được hiểu là 1 máy tính chứa trang web của bạn ở trên mạng.
Ngày gửi: 19/06/2008 - 09:08
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những câu hỏi liên quan khác

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)