Host nghĩa là gì??

Em thấy mọi người nói nhiều đến 'host', vậy 'host' là gì?
 |  Xem: 977  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/06/2008 - 09:07  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo nghĩa chung thì "host" là 1 máy tính trong mạng.
Còn khi nói đến lĩnh vực lưu trữ web thì "host" được hiểu là 1 máy tính chứa trang web của bạn ở trên mạng.
Ngày gửi: 19/06/2008 - 09:08
Trả lời