windows vista RTM là windows gì vậy

RTM có ý nghĩa là ji` vậy.
 |  Xem: 1.546  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 16/07/2008 - 21:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

RTM là viết tắt của Release To Manufacturing , bạn tự dịch đi
Ngày gửi: 18/07/2008 - 16:45
Trả lời