windows vista RTM là windows gì vậy

RTM có ý nghĩa là ji` vậy.
 |  Xem: 1.556  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 16/07/2008 - 21:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

RTM là viết tắt của Release To Manufacturing , bạn tự dịch đi
Ngày gửi: 18/07/2008 - 16:45
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)