Hướng dẫn cho tôi cách kết nối 2 máy tính với nhau qua cổng nối tiếp, song song, USB được không?

 |  Xem: 4.124  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 20/09/2008 - 09:19  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Trước hết bạn tìm ở các cửa hàng bán linh kiện máy tính để mua cáp link Paralell (nếu nối qua cổng máy in - LPT) hoặc cáp “Null Modem” (nếu nối qua cổng nối tiếp), loại cáp USB kết nối 2 máy tính (nếu kết nối qua cổng USB). Sau đó, bạn xem tiếp hướng dẫn chi tiết ở http://lpt.usbfireinfo.com/Support/documents/
Ngày gửi: 20/09/2008 - 09:20
nếu modem của bạn cho hai máy cùng vào mạng ( đa số hiện nay), khi hai máy đang h.động : ở START> RUN bạn đánh lệnh : ||<tên máy kia> là được nếu vẫn chưa truy nhập vào tài nguyên của máy kia hay vào ổ cứng, máy in ... chon sharing and security mà chia sẻ
Ngày gửi: 30/05/2009 - 15:34
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)