Hướng dẫn cho tôi cách kết nối 2 máy tính với nhau qua cổng nối tiếp, song song, USB được không?

 |  Xem: 4.092  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 20/09/2008 - 09:19  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Trước hết bạn tìm ở các cửa hàng bán linh kiện máy tính để mua cáp link Paralell (nếu nối qua cổng máy in - LPT) hoặc cáp “Null Modem” (nếu nối qua cổng nối tiếp), loại cáp USB kết nối 2 máy tính (nếu kết nối qua cổng USB). Sau đó, bạn xem tiếp hướng dẫn chi tiết ở http://lpt.usbfireinfo.com/Support/documents/
Ngày gửi: 20/09/2008 - 09:20
nếu modem của bạn cho hai máy cùng vào mạng ( đa số hiện nay), khi hai máy đang h.động : ở START> RUN bạn đánh lệnh : ||<tên máy kia> là được nếu vẫn chưa truy nhập vào tài nguyên của máy kia hay vào ổ cứng, máy in ... chon sharing and security mà chia sẻ
Ngày gửi: 30/05/2009 - 15:34
Trả lời