Hotmail có tiện ích gì cho người dùng?

 |  Xem: 4.883  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/12/2008 - 14:48  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hotmail là mail service , được provide bởi Microsoft.

Nhìn chung, so với các mailbox khác, thì hotmail không có gì đặc biệt, ngoài giao diện đẹp hơn so với Yahoo hay Gmail.
Ngày gửi: 08/12/2008 - 14:49
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)