Hotmail có tiện ích gì cho người dùng?

 |  Xem: 4.831  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/12/2008 - 14:48  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hotmail là mail service , được provide bởi Microsoft.

Nhìn chung, so với các mailbox khác, thì hotmail không có gì đặc biệt, ngoài giao diện đẹp hơn so với Yahoo hay Gmail.
Ngày gửi: 08/12/2008 - 14:49
Trả lời