Phải khắc phục máy in như thế nào?

Máy in của em không hiểu sao cứ bị lỗi không in được gì cả, cứ mỗi lần như vậy là phải chạy logoff hay chạy lại dịch vụ thì mới nhận được máy in và có thể in được. Bác nào có thể giúp em cách khắc phục với.
 |  Xem: 416  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/12/2008 - 12:45  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Máy in của em không hiểu sao cứ bị lỗi không in được gì cả, cứ mỗi lần như vậy là phải chạy logoff hay chạy lại dịch vụ thì mới nhận được máy in và có thể in được. Bác nào có thể giúp em cách khắc phục với.
Ngày gửi: 13/12/2008 - 12:46
Trả lời