Máy tính của em kết nối Internet bằng wireless, em muốn sử dụng máy in Share của 1 máy tính khác trong phòng thì phải làm như thế nào?

 |  Xem: 1.142  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/12/2008 - 10:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn thử làm thế này nhé:

1, Bạn qua bên máy tính kết nối trực tiếp đến máy in->Vào Menu Start->Printers and Faxs->Trong cửa sổ Printers and Faxs chọn máy in cần share->Chuột phải vào máy in đó->Chọn Sharing->trong cửa sổ Sharing->Chọn Share this Printer->Nhấn OK (Nếu máy tính này Share máy in rồi thì bỏ qua bước này)

2, Trở lại máy tính của bạn->Vào Menu Start->Printers and Faxs->Trong cửa sổ Printers and Faxs nhìn cột Menu bên trái Printer Tasks->chọn Add a Printer->Next->Chọn A Network printer, or a printer attached to another computer->Nhấn Next->chọn Browse for a printer và nhấn Next->Trong danh sách máy tính đã share máy in tìm máy in cần sử dụng->nhấn Next->Finish. Xong, giờ bạn trở lại cửa sổ Printers and Faxs->Chuột phải vào máy in vừa được share->chọn Set as Default Printer. Cuối cùng mở 1 file văn bản word hay excel và in thử xem thế nào.
Ngày gửi: 22/12/2008 - 10:21
Trả lời