Máy tính của em kết nối Internet bằng wireless, em muốn sử dụng máy in Share của 1 máy tính khác trong phòng thì phải làm như thế nào?

 |  Xem: 1.164  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/12/2008 - 10:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn thử làm thế này nhé:

1, Bạn qua bên máy tính kết nối trực tiếp đến máy in->Vào Menu Start->Printers and Faxs->Trong cửa sổ Printers and Faxs chọn máy in cần share->Chuột phải vào máy in đó->Chọn Sharing->trong cửa sổ Sharing->Chọn Share this Printer->Nhấn OK (Nếu máy tính này Share máy in rồi thì bỏ qua bước này)

2, Trở lại máy tính của bạn->Vào Menu Start->Printers and Faxs->Trong cửa sổ Printers and Faxs nhìn cột Menu bên trái Printer Tasks->chọn Add a Printer->Next->Chọn A Network printer, or a printer attached to another computer->Nhấn Next->chọn Browse for a printer và nhấn Next->Trong danh sách máy tính đã share máy in tìm máy in cần sử dụng->nhấn Next->Finish. Xong, giờ bạn trở lại cửa sổ Printers and Faxs->Chuột phải vào máy in vừa được share->chọn Set as Default Printer. Cuối cùng mở 1 file văn bản word hay excel và in thử xem thế nào.
Ngày gửi: 22/12/2008 - 10:21
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)