Cài đặt lại máy in HP LaserJet 1020

Tôi vừa mua máy vi tính có cả máy in HP LaserJet 1020. Do không hiểu nhiều lắm nên tôi đã làm cho máy in bị lỗi vì khi in không đủ giấy.

Tôi định bỏ phần in cũ thì biểu tượng máy in trên trình đơn biến mất từ đó không in được nữa. Ngoài ra tôi đã sử dụng đĩa của máy in thử cài đặt lại nhưng vô hiệu. Xin hướng dẫn cụ thể. Xin cảm ơn!
 |  Xem: 14.638  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/12/2008 - 15:30  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn rút máy in đó ra khỏi máy tính, vào Control Panel, chọn Add/Remove program rồi remove (loại bỏ) tất cả phần mềm liên quan đến máy in này (nói chung là những cái gì bắt đầu bằng HP...). Sau đó bạn cài lại từ đầu.
Ngày gửi: 22/12/2008 - 15:31
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)