Làm sao để kết nối laptop với máy tính để bàn?

 |  Xem: 4.292  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 29/12/2008 - 23:49  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Nếu bạn kết nối 2 máy trực tiếp với nhau thì nên bấm cable trực tiếp theo chuẩn sau (cái này là bắt buộc)
+ Đầu bên máy A: Theo thứ tự 1 đến 8
- Trắng cam - cam - trắng lá - xanh Dương- trắng dương - xanh lá - trắng nâu - nâu

+ Đầu bên máy B: Theo thứ tự 1 đến 8
- Trắng lá - xanh lá - trắng cam - xanh Dương- trắng dương - cam - trắng nâu - nâu

Bạn hãy bấn lại cable như trên và bắt đầu nhé.

Sau khi thiết lập địa chỉ IP (203.168.xxx.y), subnet mark, default gateway bạn để 192.168.1.1
DNS để trống.
chuột phải vào local area --- properties ---ấn thử vào install , nếu có 3 lựa chọn Client, service, protocol thì chọn protocol, nó sẽ ra 3 cái, chọn cái IPX gì đấy, hình như nằm ở dòng thứ 3
cả 2 máy đều thiết lập tương tự khác mỗi địa chỉ IP (khác y)
thường là ok, bạn thử xem
Chúc bạn thành công
Ngày gửi: 30/12/2008 - 08:39
Có 2 cách.
Cách 1: dùng 1 modem (hoặc Switch) và 2 cái dây link để kết nối 2 máy với nhau. (cáp thẳng)
Cách 2: kết nối 2 máy trực tiếp với nhau thông qua cổng cắm dây link (phải dùng cáp chéo).
Ngày gửi: 30/12/2008 - 08:40
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)