Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
2 thành viên trả lời
apopping khanhlucifer Trả lời cuối cùng: 04/02/2009
Thành viên tích cực nhất
 • Hot
 • Giảm giá
 • Mới

   URL là gì?

   xxgodlikexx

   04/02/2009 - 10:37
   help
   Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
   17969

   Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

   apopping

   04/02/2009 - 10:40
   *Lý thuyết: URL Là chữ viết tắt của "Uniform Resource Locator", dùng để chỉ tài nguyên trên Internet. Sức mạnh của web là khả năng tạo ra những liên kết siêu văn bản đến các thông tin liên quan. Những thông tin này có thì là những trang web khác, những hình ảnh, âm thanh... Những liên kết này thường được biểu diễn bằng những chữ màu xanh có gạch dưới được gọi là anchor. Các URL có thể được truy xuất thông qua một trình duyệt (Browser) như IE hay Netscape.

   *Ở trên chỉ là lý thuyết, bây giờ để dể hiểu hơn tôi rút lại như sau:
   - URL chỉ hiểu ngắn gọn một cách thuần Việt là đường dẫn. Đường dẫn ở đây các bạn chỉ cần nắm là được cấu tạo bởi 5 thành phần chính, bao gồm: tên giao thức, dịch vụ World Wide Web (www), tên miền, cổng và phần phụ. Cụ thể hơn:

   * Tên giao thức (URL scheme): VD: HTTP, FTP, HTTPS [SSL], ...
   * World Wide Web: www (có thể không cần).
   * Tên miền: Domain (VD: vnpower.org, viethosting.vn, nvhserver.com, ...).
   * Cổng (port): VD: 80, 2082, 8080, 443, 7777, ... (mặc định các browser [trình duyệt] chạy giao thức HTTP ở cổng 80 nên có thể bỏ qua cổng này trên URL).
   * Phần phụ: Phần phụ là "cái đuôi" đằng sau tên miền và cổng (nếu có) (vd: forums/URL-la-gi-t22460.html).

   - Sơ đồ cụ thể hơn về URL:

   CODE
   http://www.vnpower.org:80/forums/URL-la-gi-t22460.html
   \__/ \__/ \_________/ \_/\__________________________/
   | | | | |
   Giao thức 3W Tên miền Cổng Phần phụ
   Đọc thêm
   4 người đã cảm ơn bình luận này. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   khanhlucifer

   12/03/2015 - 21:59

   Trích dẫn:
   Từ bài viết của apopping
   *Lý thuyết: URL Là chữ viết tắt của "Uniform Resource Locator", dùng để chỉ tài nguyên trên Internet. Sức mạnh của web là khả năng tạo ra những liên kết siêu văn bản đến các thông tin liên quan. Những thông tin này có thì là những trang web khác, những hình ảnh, âm thanh... Những liên kết này thường được biểu diễn bằng những chữ màu xanh có gạch dưới được gọi là anchor. Các URL có thể được truy xuất thông qua một trình duyệt (Browser) như IE hay Netscape.

   *Ở trên chỉ là lý thuyết, bây giờ để dể hiểu hơn tôi rút lại như sau:
   - URL chỉ hiểu ngắn gọn một cách thuần Việt là đường dẫn. Đường dẫn ở đây các bạn chỉ cần nắm là được cấu tạo bởi 5 thành phần chính, bao gồm: tên giao thức, dịch vụ World Wide Web (www), tên miền, cổng và phần phụ. Cụ thể hơn:

   * Tên giao thức (URL scheme): VD: HTTP, FTP, HTTPS [SSL], ...
   * World Wide Web: www (có thể không cần).
   * Tên miền: Domain (VD: vnpower.org, viethosting.vn, nvhserver.com, ...).
   * Cổng (port): VD: 80, 2082, 8080, 443, 7777, ... (mặc định các browser [trình duyệt] chạy giao thức HTTP ở cổng 80 nên có thể bỏ qua cổng này trên URL).
   * Phần phụ: Phần phụ là "cái đuôi" đằng sau tên miền và cổng (nếu có) (vd: forums/URL-la-gi-t22460.html).

   - Sơ đồ cụ thể hơn về URL:

   CODE
   http://www.vnpower.org:80/forums/URL-la-gi-t22460.html
   \__/ \__/ \_________/ \_/\__________________________/
   | | | | |
   Giao thức 3W Tên miền Cổng Phần phụ
   Đọc thêm
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm