Hỏi cách xem số serial điện thoại?

Mình hơi mù về điện thoại. Bạn nào có thể chỉ cho mình cách xem số serial của sim điện thoại được ko
 |  Xem: 6.120  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/01/2010 - 20:45  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

BẠn thao tác trên bàn phím

Bấm *#06# là ok thôi!

Mời bạn ghé thăm:
Ngày gửi: 03/02/2010 - 14:09
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)