Hỏi cách xem số serial điện thoại?

Mình hơi mù về điện thoại. Bạn nào có thể chỉ cho mình cách xem số serial của sim điện thoại được ko
 |  Xem: 5.851  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/01/2010 - 20:45  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

BẠn thao tác trên bàn phím

Bấm *#06# là ok thôi!

Mời bạn ghé thăm:
Ngày gửi: 03/02/2010 - 14:09
Trả lời