Số điện thoại, mã vùng của nước anh, của Lon don, của ngân hàng chatered

 |  Xem: 37.135  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/11/2008 - 22:58  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Số mã vùng của nước Anmh là 0044 - cò cũa nhân hàng thì bạn phải tìm ở danh bạ điện thoại hay trên internet nhé chứ lại biết hết thì thành ra là nhà cung cấp số điện thoại rồi. Chúc bạn thành công.
Ngày gửi: 13/11/2008 - 02:09
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Panasonic KX-TDA 0180
3.000.000 ₫
Panasonic KX-TDA 0170
3.950.000 ₫
Panasonic KX-TE 82491
1.400.000 ₫