Nếu xe FX 125 thay pô của Xipo thi tếng có giống xe Xipo không ?

Zậy có cách nào làm cho khói xe Fx thom duoc k.

mình dinh mua xe nhung khong thik mua xe moi, tính mua xe cũ dộ len nên muon biet them. mà có ai biết Côn tay là gì không

 |  Xem: 3.401  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 27/06/2010 - 20:52  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

hình như là không được đâu bạn

Tiếng của spo,z125... là tiếng đặc trưng của động cơ 2 thì . Còn Fx hình như là 4 thì nên không được đâu bạn

Ngày gửi: 28/06/2010 - 08:05
Trích dẫn:
Từ bài viết của tudhlh

hình như là không được đâu bạn

Tiếng của spo,z125... là tiếng đặc trưng của động cơ 2 thì . Còn Fx hình như là 4 thì nên không được đâu bạn

không biet thi thoi dung có hình như nọ hình như kia

Spo hai thì

Fx 4 thì gắn bo spo vào FX thì cung ko the nhu spo duoc

gắn bo spo làm gì thà kiếm ông tuýp nước cưa ra hàn vô co khi hay hơn hhaahha

Ngày gửi: 28/06/2010 - 14:18
Trích dẫn:
Từ bài viết của tale84
Trích dẫn:
Từ bài viết của tudhlh

hình như là không được đâu bạn

Tiếng của spo,z125... là tiếng đặc trưng của động cơ 2 thì . Còn Fx hình như là 4 thì nên không được đâu bạn

không biet thi thoi dung có hình như nọ hình như kia

Spo hai thì

Fx 4 thì gắn bo spo vào FX thì cung ko the nhu spo duoc

gắn bo spo làm gì thà kiếm ông tuýp nước cưa ra hàn vô co khi hay hơn hhaahha

ủa bạn mình nói sai chỗ nào bạn ,mình không dám chắc lắm thì hình mới hình như 

 

Ngày gửi: 28/06/2010 - 15:26
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)