Xăng là gì???

Ai cho em biết thành phần hóa học của xăng và những đặc tính của xăng có đc không?
 |  Xem: 1.834  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 16/08/2008 - 10:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

hành phần hóa học của xăng rất phức tạp. Và khi nghiên cứu về thành phần hoá học của dầu mỏ cũng như các phân đoạn hay sản phẩm của nó thì người ta thường chia thành phần chúng ra làm hai phần chính là hydrocacbon và phi hydrocacbon.
Với khoảng nhiệt độ sôi <180 độC, phân đoạn xăng (Cracking ) bao gồm các hydrocacbon từ C5-C10. Cả 3 loại hydrocacbon parafinic, naptenic, aromatic đều có mặt trong phân đoạn xăng. Ngoài hydrocacbon, trong phân đoạn xăng còn có các hợp chất lưu huỳnh, nitơ và oxy. Các chất chứa lưu huỳnh thường ở dạng hợp chất không bền như mercaptan (RSH). Các chất chứa Nitơ ở dạng pyridin là chủ yếu, còn các chất chứa oxy rất ít, thường ở dạng phenol và đồng đẳng, các chất nhựa và asphanten đều chưa có…
Xăng động cơ là một loại nhiên liệu, một hợp chất hoá học vô cùng phức tạp. Nó chứa đến hàng trăm loại hydrocacbon khác nhau như: parafins, olefins, naphthenes, aromatic ...
Xăng thương phẩm thường được lấy từ nhiều quá trình lọc hoá dầu khác nhau như chưng cất, izome hoá, alkyl hoá, polime hoá, cracking, reforming... Chính xác hơn, trong thành phần hoá học của xăng có khoảng 500 loại hydrocacbon khác nhau (no và chưa no) và mỗi loại có cấu trúc từ 3 đến 12 nguyên tử C. Tuy nhiên có 3 dạng hydrocacbon thường được dùng để pha chế xăng thương phẩm, đó là parafin, aromatic, olefin, đó chính là thành phần hoá học cơ bản của xăng
Xăng thương phẩm không đơn thuần là xăng lấy ra sử dụng ngay sau quá trình chế biến mà cần được pha chế phụ gia cần thiết và tùy theo những điều kiện cụ thể như yêu cầu của khách hàng, thời tiết, vị trí địa lý, bản chất động cơ... mà đưa ra những sản phẩm phù hợp.
Nói 3 loại trên cũng là một cách phân loại chất lượng và tính chất của xăng như xăng aromatic có trị số octan cao nhưng hay cháy không hết, xăng parafin thì octan thấp nhưng lại bền, xăng olefin thì dễ bị hỏng trong bảo quản vì dễ trùng hợp...Vì vậy tùy thuộc vào ưu điểm, nhược điểm của từng loại xăng mà người ta sẽ pha trộn hoặc đưa phụ gia vào cho phù hợp nhưng cuối cùng cũng cần thỏa mãn ít nhất các vấn đề sau;
- bật máy tốt
- không kích nổ
- không đóng băng chế hòa khí
- không tạo nút hơi
- octan phân bố đều
- ít tạo cốc, nhựa, tàn...
Ngày gửi: 16/08/2008 - 10:19
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

CL-3544 Ốp chân phanh, ga, côn
Liên hệ gian hàng...
Ghế Ngồi Xe hơi - Graco Turbo Booster In Samba
Liên hệ gian hàng...
Ghế Ngồi Xe Hơi - Evenflo Embrace Premier Livingston
Liên hệ gian hàng...
ECO-05
13.050.000 ₫