Số mo-men xoắn cực đại khác với công suất cực đại như thế nào?

 |  Xem: 446  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 07/03/2009 - 08:12  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Các vật quay cần thiết phải có trục quay, vì vậy để biểu thị sức nạnh của lực tạo nên sự quay người ta dùng lực nhân với cánh tay đòn, đó chính là mômen xoắn. Mômen xoắn cực đại là giá trị mômen quay lớn nhất của động cơ ô tô.

Công suất là một đơn vị đo năng lượng, tính bằng lực nhân với vận tốc hay bằng momen quay nhân vơi vận tốc góc. Có khi mômen xoắn lớn nhưng công suất lại nhỏ, vì vậy, cần thiết thể hiện năng lượng do động cơ sinh ra bằng công suất. Công suất cực đại nói lên năng lượng do đọng cơ sinh ra ở tại thời điểm lớn nhất của nó.
Ngày gửi: 07/03/2009 - 08:13
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

VNGT 22 - Tiểu Công Chúa
Liên hệ gian hàng...
MH-01
11.500.000 ₫
CAT-03 Secondhand
Liên hệ gian hàng...
Yamaha i-CATs (N)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)