Tôi mắc bệnh tâm thần phân liệt thể paranoid. Xin hỏi bệnh có chữa được không? Điều trị như thế nào?

Tôi mắc bệnh tâm thần phân liệt thể paranoid. Xin hỏi bệnh có chữa được không? Điều trị như thế nào?
 |  Xem: 4.353  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/09/2008 - 20:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bệnh tâm thần phân liệt là một bệnh tâm thần hay gặp ở cộng đồng, bệnh này biểu hiện rất đa dạng, bệnh nhân thường có những ý nghĩ cho rằng có người chi phối mọi hành vi cảm xúc của mình, bắt mình phải làm theo ý họ; một số bệnh nhân nghe thấy những tiếng nói ở trong đầu, có thể là bình phẩm, nói chuyện về hành vi, thái độ của bệnh nhân; có thể là tiếng nói ra lệnh cho bệnh nhân phải làm việc, phải nói, thậm chí có thể bắt bệnh nhân phải đi lại, phải chạy trốn, điều này làm bệnh nhân cảm thấy bị động trong cuộc sống. Việc chẩn đoán tâm thần phân liệt dựa vào các triệu chứng tâm thần và không có các bệnh cơ thể kèm theo. Bệnh tâm thần phân liệt thể paranoid có biểu hiện đặc trưng là các hoang tưởng, ảo giác chiếm ưu thế trong bệnh cảnh lâm sàng. Điều trị bệnh tâm thần phân liệt bằng thuốc chống loạn thần như haloperidol, tisercine, risperidone...; phục hồi chức năng tâm lý xã hội, nghề nghiệp cho bệnh nhân
Ngày gửi: 12/09/2008 - 20:21
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)