Có ai biết nhảy dây có thể giúp giảm cân nhanh chóng hay không?

Có ai biết nhảy dây có thể giúp giảm cân nhanh chóng hay không?
 |  Xem: 4.009  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 10/04/2008 - 23:22  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đúng là nhảy dây có thể giúp giảm cân nhanh chóng. Đây là môn thể thao vân động toàn thân tốt nhất, bên cạnh bơi lội và chạy bộ đấy
Ngày gửi: 10/04/2008 - 23:24
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)