Chữa phù mặt ?

 |  Xem: 1.075  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/06/2008 - 15:55  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Do bị bệnh gan, mặt bị phù lên, gây đau đớn khó chịu. Trong khi chờ đi bác sĩ, có thể chữa tạm thời bằng cách lấy khoai tây giã nhỏ, đựng trong miếng vải mùng, đắp lên mặt trong 30 phút, sẽ thấy dễ chịu.
Ngày gửi: 17/06/2008 - 15:58
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)