Tại sao lại có sự xuất hiện của tế bào bạch cầu trong nước tiểu giữa dòng?

 |  Xem: 6.829  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 10/09/2008 - 19:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Các tế bào bạch cầu từ âm đạo hay lổ niệu đạo (kể cả nam) có thể lây nhiễm vào mẫu nước tiểu xét nghiệm. Ngoài ra, nếu như bị nhiễm trùng, sẽ xuất hiện nhiều tế bào bạch cầu trong nước tiểu.


Nước tiểu có nhiều bạch cầu có thể là kết quả của nhiễm trùng đường tiểu như thận, bàng quang và ống dẫn tiểu (đường tiểu trên và dưới). Sự hiện diện bất thường tế bào bạch cầu trong nước tiểu làm cho nước tiểu trở nên đục giống như mủ (gọi là tiểu mủ).
Ngày gửi: 10/09/2008 - 19:39
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)