polip >10mm có nguy cơ ung thư ko bà con chỉ tui với.

Tôi đi siêu âm và được chẩn đoán polip túi mật 30mm. Tôi thấy người hoàn toàn khoẻ mạnh nhưng đọc trên báo chí thấy thông tin polip >10mm có nguy cơ ung thư. Liệu polip phát triển tới cỡ nào và nguy cơ ung thư đối với tôi có cao không?
 |  Xem: 1.555  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 15/09/2008 - 19:49  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Polip túi mật là sự phát triển không bình thường ở túi mật. Nếu có polip túi mật phải được khám và theo dõi định kỳ. Polip túi mật có thể tồn tại lâu dài và lành tính. Nhưng để lâu có khả năng phát triển thành ác tính (ung thư) với tỷ lệ khoảng 1-5%. Do đó bạn nên đến khám để xét khả năng điều trị phẫu thuật (nội soi) cụ thể cho bạn.
Ngày gửi: 15/09/2008 - 19:50
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)