Tóc đuôi cá không duỗi có đẹp không???

Mình đang định cắt tóc đuôi cá nhưng nghe nói phải duỗi mới đẹp, nhưng mình lại không thích duỗi. Theo các bạn, tóc đuôi cá không duỗi có đẹp hok????
Xem kết quả phiếu:
Tóc đuôi cá không duỗi
66,67%2
33,33%1
Tổng cộng: 3 phiếu
* Chú ý: Bạn phải đăng nhập mới được phép bỏ phiếu.
 |  Xem: 9.594  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 29/12/2008 - 15:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

mình cũng cắt tóc đuôi ác nè!! nếu tóc bạn thẳng thì khỏi duỗi, nhưng nếu tóc quăn thì phải đuỗi àh nha
Ngày gửi: 25/04/2009 - 14:39
Cu~ng cAn dUoi chU! nhUng du0j cAI dUoi th0i ,c0n phAn trEn dE ph0ng ch0 sANH dieU pm mjnh:y0ong_bin_1402
Ngày gửi: 09/01/2010 - 07:53
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)