Đầu tư gián tiếp là như thế nào?

 |  Xem: 6.878  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 06/03/2008 - 10:10  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Ở đầu tư gián tiếp (vd: mua bán chứng khoán), nhà đầu tư chỉ mang tính thụ động, trông chờ chia lãi cổ tức hoặc ăn lãi từ những biến động trên thị trường mà không can thiệp trực tiếp vào hoạt động của doanh nghiệp.
Ngày gửi: 06/03/2008 - 10:14
Khái niệm chuẩn phải xem sách nhưng khái quát có thể hiểu như sau:

Đầu tư trực tiếp FDI là hình thức đầu tư trong đó nhà đầu tư trực tiếp quản lý sau khi dự án hoàn thành và thực hiện đầy đủ quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm như : Sản xuất, tiêu thụ.


Đầu tư gián tiếp FII là hình thức đầu tư mà nhà đầu tư không trực tiếp điều hành doanh nghiệp, hình thức đầu tư này hầu hết được thực hiện thông qua thị trường chứng khoán (mua cổ phiếu)
Ngày gửi: 02/05/2008 - 22:09
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)