Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
6 thành viên trả lời
mevabeyeu biet_tuot satthu anhtuan123 longhh trungnv90 Trả lời cuối cùng: 21/04/2008
Thành viên tích cực nhất

Nguyen Huong Ngoc

7 lượt cảm ơn

Thu Quyên

5 lượt cảm ơn

Nguyễn Phương Anh

4 lượt cảm ơn

Vũ Thu Thủy

2 lượt cảm ơn

monpion0111

2 lượt cảm ơn

Hỏi báo cáo thực tập "Tiền lương và các khoản trích theo lương" !?! Tư vấn giúp các vấn đế cần lưu ý

nguyen quoc bao 10/04/2008 - 15:36

Mình cảm ơn các bạn trước
Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
46976
Trả lời (7)

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

ngophuongthao

21/04/2008 - 07:37
Trích dẫn:
Từ bài viết của satthu
Trích dẫn:
Từ bài viết của biet_tuot
Bạn làm theo gợi ý sau nhé!

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong công tác kế toán tại doanh nghiệp. Bởi vì ngoài việc xây dựng cho mình một chế độ tiền lương đúng quy định, tiết kiệm chi phí, các doanh nghiệp còn phải chú trọng đến tính hợp lý tương đối của tiền lương đứng trên góc độ người lao động, nhằm thu hút lao động có trình độ tay nghề, đồng thời, khuyến khích người lao động tích cực sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng lao động, đảm bảo tái sản xuất sức lao động.

Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Cấp nước Hà Lan, người viết có cơ hội tiếp cận công việc kế toán thực tế, đặc biệt là kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Bằng cách tiếp cận hệ thống sách giáo khoa, sách tham khảo của thư viện, đề tài đã tổng hợp và phân tích những vấn đề cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Trên cơ sở phân tích những phương pháp tính và trả lương đang áp dụng tại doanh nghiệp, bài viết đã nêu lên thực tế tính lương ở doanh nghiệp những năm qua, và ví dụ tính lương lao động trong tháng 02/2007, quy trình luân chuyển chứng từ có liên quan cũng như phương pháp hạch toán tiền lương và các khỏan trích theo lương trên sổ nhật ký chung, sổ cái các tài khoản liên quan tại doanh nghiệp vào các tháng 02/2007; 03/2007; 04/2007. Bên cạnh đó, người viết cũng đưa ra một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng, kế toán tại doanh nghiệp nói chung.
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC HÀ LAN

CHƯƠNG I: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHỎAN TRÍCH THEO LƯƠNG- NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG

I.KHÁI NIỆM

I.1. Tiền lương

I.2. Các khoản trích theo lương

II.PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG

II.1.Theo thời gian công tác

II.2.Theo tính chất công tác

III.CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG

III.1.Trả lương theo thời gian

III.1.1.Khái niệm

III.1.2. Ưu, nhược điểm

III.1.3. Các loại lương theo thời gian

a.Tiền lương tháng (Lt)

b.Tiền lương tuần (Llt)

c.Tiền lương ngày (Ln)

d.Lương giờ

III.1.4. Các hình thức tiền lương theo thời gian

a.Tiền lương theo thời gian giản đơn

b.Tiền lương theo thời gian có thưởng

III.2.Trả lương theo sản phẩm

III.2.1. Khái niệm, ý nghĩa

III.2.2. Ưu, nhược điểm

III.2.3.Các hình thức trả lương theo sản phẩm

a.Tiền lương sản phẩm trực tiếp cá nhân

b.Tiền lương sản phẩm gián tiếp

c.Tiền lương theo sản phẩm luỹ tiến

d. Lương sản phẩm có thưởng

e. Lương khoán

III.3. Hình thức trả lương hỗn hợp

IV. QUỸ TIỀN LƯƠNG

IV.1.Quỹ lương chính

IV.2.Quỹ lương phụ

V. NỘI DUNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

V.1.Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH)

V.2.Bảo hiểm y tế

V.3.Kinh phí công đoàn

VI. KẾ TOÁN LƯƠNG

VI.1.Chứng từ sử dụng

V.I.1.1 Bảng chấm công

VI.1.2.Phiếu báo làm thêm giờ

VI.1.3.Phiếu nghỉ hưởng BHXH

VI.1.4.Biên bản điều tra tai nạn lao động

VI.1.5.Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

VI.1.6. Hợp đồng giao khoán

VI.1.7.Bảng thanh toán tiền lương

VI.1.8.Bảng thanh toán tiền thưởng

VI.2. Tài khoản sử dụng

VI.3. Phương pháp kế toán

VI.3.1. Sơ đồ kế toán tổng hợp

VI.3.2.Phương pháp hạch toán

VII. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

VII.1.Chứng từ sử dụng

VII.1.1.Phiếu nghỉ hưởng BHXH

VII.1.2. Bảng thanh toán BHXH

VII.1.3.Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

VII.1.4. Danh sách người lao động hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội

VII.2. Tài khoản sử dụng

VII.3. Phương pháp kế toán

VII.3.1.Sơ đồ kế toán tổng hợp

VII.3.2. Phương pháp hạch toán

VII.4. Hạch toán tổng hợp kế toán lương và các khoản trích theo lương

VIII. KẾ TOÁN TRÍCH TRƯỚC TIỀN LƯƠNG NGHỈ PHÉP CỦA CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

VIII.1.Nội dung

VIII.2.Chứng từ sử dụng

VIII.3.Tài khoản sử dụng

VIII.4. Phương pháp kế toán

VIII.4.1. Sơ đồ kế toán tổng hợp

VIII.4.2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

IX. KẾ TOÁN DỰ PHÒNG VỀ TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM

IX.1. Nội dung

IX.2.Chứng từ sử dụng

IX.3. Tài khoản sử dụng

IX.4. Phương pháp kế toán

IX.4.1. Sơ đồ kế toán tổng hợp

IX.4.2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CỦA KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC HÀ LAN

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC HÀ LAN

I.1. Tìm hiểu chung về công ty

I.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

I.1.2. Chức năng

I.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

I.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý

I.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các phòng ban

I.2.2.1. Giám đốc

I.2.2.2. Phó giám đốc

I.2.2.3. Bộ phận sản xuất

I.2.2.3.1.Quản lý nhà máy

I.2.2.3.2.Tổ kỹ thuật

I.2.2.3.3.Tổ sữa chữa, lắp đặt

I.2.2.4. Bộ phận dự án

I.2.2.5. Bộ phận hành chính-kế toán

I.3.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

I.3.1. Mô hình tổ chức

I.3.1.1. Sơ đồ tổ chức

I.3.1.2.Chức năng, nhiệm vụ

I.3.1.2.1.Kế toán trưởng

I.3.1.2.2.Kế toán tổng hợp

I.3.1.2.3. Kế toán tài sản cố định và vật tư

I.3.1.2.4.Thủ quỹ

I.3.2. Chế độ kế toán áp dụng

II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY

II.1.Đặc điểm lao động tiền lương

II.1.1. Cơ cấu lao động

II.1.2.Cơ cấu thu nhập

II.1.3.Phương pháp trả lương

II.1.3.1. Các hình thức trả lương

II.1.3.2. Thời gian chi trả lương

II.1.3.3. Các khoản trích theo lương

II.2.Tổ chức lao động

II.2.1.Phân loại lao động

II.2.2.Tổ chức quản lý lao động

II.2.2.1. Đối với lao động theo hợp đồng

II.2.2. 2. Đối với lao động thuê ngoài

II.3. Xây dựng điều khoản tính lương lao động

II.3.1. Đối với hình thức trả lương theo thời gian

II.3.1.1.Trường hợp lao động theo hợp đồng

1. Trong điều kiện bình thường(không có công trình)
2. Trường hợp có phát sinh công trình

II.3.1.2.Trường hợp lao động thuê ngoài

II.3.2. Đối với hình thức trả lương theo sản phẩm

II. 4. Kế toán tiền lương tại công ty

II.4.1. Chứng từ sử dụng

II.4.1.1. Bảng chấm công

II.4.1.2. Bảng chấm công đi công tác và ngoài giờ

II.4.1.3. Bảng đề nghị quyết toán tiền xăng

II.4.1.4. Bảng danh sách nhân viên ăn cơm trưa

II.4.1.5. Bảng thanh toán tiền lương

II.4.1.6. Bảng lương nhân viên

II.4.2 Tài khoản sử dụng: tài khoản 334”Phải trả CNV”

II.4.3. Phương pháp kế toán

II.4.3.1. Sơ đồ kế toán tổng hợp

II.4.3.2. Hạch toán tiền lương

II. 5. Kế toán các khoản trích theo lương tại công ty

II.5.1. Chứng từ sử dụng

* Bảng thanh toán lương
* Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương
* Danh sách lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH
* Biên bản đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT
* Danh sách người lao động hưởng trợ cấp BHXH

II.5.2.Tài khoản sử dụng

* Tài khoản 3383”BHXH”
* Tài khoản 3384”BHYT”

II.5.3. Phương pháp kế toán

II.5.3.1.Sơ đồ kế toán tổng hợp

II.5.3.2. Hạch toán các khoản trích theo lương

CHƯƠNG III:NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY

I. NHẬN XÉT

I.1.Về hoạt động kinh doanh

Tài liệu sử dụng:

* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

I.2.Về đội ngũ lao động

I.3.Về khoản mục lương

I.3.1 Về cách thức trả lương

I.3.2. Về các khoản trích theo lương

I.4.Về tổ chức hoạt động kế toán

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CỘNG TÁC KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY

II.1. Về cách chấm công lao động

II.2. Về chế độ khen thưởng

II.3. Cần phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lương:

* Thứ nhất: trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất.
* Thứ hai: trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

www.faa.ueh.edu.vn/images/composition/C125_NGUYEN%20THI%20LE%20HONG%20THU_%20KT13_%20K29.doc
Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

BT

11/04/2008 - 11:40
Bạn làm theo gợi ý sau nhé!

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong công tác kế toán tại doanh nghiệp. Bởi vì ngoài việc xây dựng cho mình một chế độ tiền lương đúng quy định, tiết kiệm chi phí, các doanh nghiệp còn phải chú trọng đến tính hợp lý tương đối của tiền lương đứng trên góc độ người lao động, nhằm thu hút lao động có trình độ tay nghề, đồng thời, khuyến khích người lao động tích cực sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng lao động, đảm bảo tái sản xuất sức lao động.

Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Cấp nước Hà Lan, người viết có cơ hội tiếp cận công việc kế toán thực tế, đặc biệt là kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Bằng cách tiếp cận hệ thống sách giáo khoa, sách tham khảo của thư viện, đề tài đã tổng hợp và phân tích những vấn đề cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Trên cơ sở phân tích những phương pháp tính và trả lương đang áp dụng tại doanh nghiệp, bài viết đã nêu lên thực tế tính lương ở doanh nghiệp những năm qua, và ví dụ tính lương lao động trong tháng 02/2007, quy trình luân chuyển chứng từ có liên quan cũng như phương pháp hạch toán tiền lương và các khỏan trích theo lương trên sổ nhật ký chung, sổ cái các tài khoản liên quan tại doanh nghiệp vào các tháng 02/2007; 03/2007; 04/2007. Bên cạnh đó, người viết cũng đưa ra một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng, kế toán tại doanh nghiệp nói chung.
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC HÀ LAN

CHƯƠNG I: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHỎAN TRÍCH THEO LƯƠNG- NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG

I.KHÁI NIỆM

I.1. Tiền lương

I.2. Các khoản trích theo lương

II.PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG

II.1.Theo thời gian công tác

II.2.Theo tính chất công tác

III.CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG

III.1.Trả lương theo thời gian

III.1.1.Khái niệm

III.1.2. Ưu, nhược điểm

III.1.3. Các loại lương theo thời gian

a.Tiền lương tháng (Lt)

b.Tiền lương tuần (Llt)

c.Tiền lương ngày (Ln)

d.Lương giờ

III.1.4. Các hình thức tiền lương theo thời gian

a.Tiền lương theo thời gian giản đơn

b.Tiền lương theo thời gian có thưởng

III.2.Trả lương theo sản phẩm

III.2.1. Khái niệm, ý nghĩa

III.2.2. Ưu, nhược điểm

III.2.3.Các hình thức trả lương theo sản phẩm

a.Tiền lương sản phẩm trực tiếp cá nhân

b.Tiền lương sản phẩm gián tiếp

c.Tiền lương theo sản phẩm luỹ tiến

d. Lương sản phẩm có thưởng

e. Lương khoán

III.3. Hình thức trả lương hỗn hợp

IV. QUỸ TIỀN LƯƠNG

IV.1.Quỹ lương chính

IV.2.Quỹ lương phụ

V. NỘI DUNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

V.1.Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH)

V.2.Bảo hiểm y tế

V.3.Kinh phí công đoàn

VI. KẾ TOÁN LƯƠNG

VI.1.Chứng từ sử dụng

V.I.1.1 Bảng chấm công

VI.1.2.Phiếu báo làm thêm giờ

VI.1.3.Phiếu nghỉ hưởng BHXH

VI.1.4.Biên bản điều tra tai nạn lao động

VI.1.5.Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

VI.1.6. Hợp đồng giao khoán

VI.1.7.Bảng thanh toán tiền lương

VI.1.8.Bảng thanh toán tiền thưởng

VI.2. Tài khoản sử dụng

VI.3. Phương pháp kế toán

VI.3.1. Sơ đồ kế toán tổng hợp

VI.3.2.Phương pháp hạch toán

VII. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

VII.1.Chứng từ sử dụng

VII.1.1.Phiếu nghỉ hưởng BHXH

VII.1.2. Bảng thanh toán BHXH

VII.1.3.Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

VII.1.4. Danh sách người lao động hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội

VII.2. Tài khoản sử dụng

VII.3. Phương pháp kế toán

VII.3.1.Sơ đồ kế toán tổng hợp

VII.3.2. Phương pháp hạch toán

VII.4. Hạch toán tổng hợp kế toán lương và các khoản trích theo lương

VIII. KẾ TOÁN TRÍCH TRƯỚC TIỀN LƯƠNG NGHỈ PHÉP CỦA CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

VIII.1.Nội dung

VIII.2.Chứng từ sử dụng

VIII.3.Tài khoản sử dụng

VIII.4. Phương pháp kế toán

VIII.4.1. Sơ đồ kế toán tổng hợp

VIII.4.2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

IX. KẾ TOÁN DỰ PHÒNG VỀ TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM

IX.1. Nội dung

IX.2.Chứng từ sử dụng

IX.3. Tài khoản sử dụng

IX.4. Phương pháp kế toán

IX.4.1. Sơ đồ kế toán tổng hợp

IX.4.2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CỦA KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC HÀ LAN

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC HÀ LAN

I.1. Tìm hiểu chung về công ty

I.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

I.1.2. Chức năng

I.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

I.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý

I.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các phòng ban

I.2.2.1. Giám đốc

I.2.2.2. Phó giám đốc

I.2.2.3. Bộ phận sản xuất

I.2.2.3.1.Quản lý nhà máy

I.2.2.3.2.Tổ kỹ thuật

I.2.2.3.3.Tổ sữa chữa, lắp đặt

I.2.2.4. Bộ phận dự án

I.2.2.5. Bộ phận hành chính-kế toán

I.3.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

I.3.1. Mô hình tổ chức

I.3.1.1. Sơ đồ tổ chức

I.3.1.2.Chức năng, nhiệm vụ

I.3.1.2.1.Kế toán trưởng

I.3.1.2.2.Kế toán tổng hợp

I.3.1.2.3. Kế toán tài sản cố định và vật tư

I.3.1.2.4.Thủ quỹ

I.3.2. Chế độ kế toán áp dụng

II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY

II.1.Đặc điểm lao động tiền lương

II.1.1. Cơ cấu lao động

II.1.2.Cơ cấu thu nhập

II.1.3.Phương pháp trả lương

II.1.3.1. Các hình thức trả lương

II.1.3.2. Thời gian chi trả lương

II.1.3.3. Các khoản trích theo lương

II.2.Tổ chức lao động

II.2.1.Phân loại lao động

II.2.2.Tổ chức quản lý lao động

II.2.2.1. Đối với lao động theo hợp đồng

II.2.2. 2. Đối với lao động thuê ngoài

II.3. Xây dựng điều khoản tính lương lao động

II.3.1. Đối với hình thức trả lương theo thời gian

II.3.1.1.Trường hợp lao động theo hợp đồng

1. Trong điều kiện bình thường(không có công trình)
2. Trường hợp có phát sinh công trình

II.3.1.2.Trường hợp lao động thuê ngoài

II.3.2. Đối với hình thức trả lương theo sản phẩm

II. 4. Kế toán tiền lương tại công ty

II.4.1. Chứng từ sử dụng

II.4.1.1. Bảng chấm công

II.4.1.2. Bảng chấm công đi công tác và ngoài giờ

II.4.1.3. Bảng đề nghị quyết toán tiền xăng

II.4.1.4. Bảng danh sách nhân viên ăn cơm trưa

II.4.1.5. Bảng thanh toán tiền lương

II.4.1.6. Bảng lương nhân viên

II.4.2 Tài khoản sử dụng: tài khoản 334”Phải trả CNV”

II.4.3. Phương pháp kế toán

II.4.3.1. Sơ đồ kế toán tổng hợp

II.4.3.2. Hạch toán tiền lương

II. 5. Kế toán các khoản trích theo lương tại công ty

II.5.1. Chứng từ sử dụng

* Bảng thanh toán lương
* Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương
* Danh sách lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH
* Biên bản đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT
* Danh sách người lao động hưởng trợ cấp BHXH

II.5.2.Tài khoản sử dụng

* Tài khoản 3383”BHXH”
* Tài khoản 3384”BHYT”

II.5.3. Phương pháp kế toán

II.5.3.1.Sơ đồ kế toán tổng hợp

II.5.3.2. Hạch toán các khoản trích theo lương

CHƯƠNG III:NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY

I. NHẬN XÉT

I.1.Về hoạt động kinh doanh

Tài liệu sử dụng:

* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

I.2.Về đội ngũ lao động

I.3.Về khoản mục lương

I.3.1 Về cách thức trả lương

I.3.2. Về các khoản trích theo lương

I.4.Về tổ chức hoạt động kế toán

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CỘNG TÁC KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY

II.1. Về cách chấm công lao động

II.2. Về chế độ khen thưởng

II.3. Cần phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lương:

* Thứ nhất: trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất.
* Thứ hai: trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

www.faa.ueh.edu.vn/images/composition/C125_NGUYEN%20THI%20LE%20HONG%20THU_%20KT13_%20K29.doc
Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

ngophuongthao

21/04/2008 - 07:33
Trích dẫn:
Từ bài viết của biet_tuot
Bạn làm theo gợi ý sau nhé!

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong công tác kế toán tại doanh nghiệp. Bởi vì ngoài việc xây dựng cho mình một chế độ tiền lương đúng quy định, tiết kiệm chi phí, các doanh nghiệp còn phải chú trọng đến tính hợp lý tương đối của tiền lương đứng trên góc độ người lao động, nhằm thu hút lao động có trình độ tay nghề, đồng thời, khuyến khích người lao động tích cực sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng lao động, đảm bảo tái sản xuất sức lao động.

Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Cấp nước Hà Lan, người viết có cơ hội tiếp cận công việc kế toán thực tế, đặc biệt là kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Bằng cách tiếp cận hệ thống sách giáo khoa, sách tham khảo của thư viện, đề tài đã tổng hợp và phân tích những vấn đề cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Trên cơ sở phân tích những phương pháp tính và trả lương đang áp dụng tại doanh nghiệp, bài viết đã nêu lên thực tế tính lương ở doanh nghiệp những năm qua, và ví dụ tính lương lao động trong tháng 02/2007, quy trình luân chuyển chứng từ có liên quan cũng như phương pháp hạch toán tiền lương và các khỏan trích theo lương trên sổ nhật ký chung, sổ cái các tài khoản liên quan tại doanh nghiệp vào các tháng 02/2007; 03/2007; 04/2007. Bên cạnh đó, người viết cũng đưa ra một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng, kế toán tại doanh nghiệp nói chung.
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC HÀ LAN

CHƯƠNG I: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHỎAN TRÍCH THEO LƯƠNG- NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG

I.KHÁI NIỆM

I.1. Tiền lương

I.2. Các khoản trích theo lương

II.PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG

II.1.Theo thời gian công tác

II.2.Theo tính chất công tác

III.CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG

III.1.Trả lương theo thời gian

III.1.1.Khái niệm

III.1.2. Ưu, nhược điểm

III.1.3. Các loại lương theo thời gian

a.Tiền lương tháng (Lt)

b.Tiền lương tuần (Llt)

c.Tiền lương ngày (Ln)

d.Lương giờ

III.1.4. Các hình thức tiền lương theo thời gian

a.Tiền lương theo thời gian giản đơn

b.Tiền lương theo thời gian có thưởng

III.2.Trả lương theo sản phẩm

III.2.1. Khái niệm, ý nghĩa

III.2.2. Ưu, nhược điểm

III.2.3.Các hình thức trả lương theo sản phẩm

a.Tiền lương sản phẩm trực tiếp cá nhân

b.Tiền lương sản phẩm gián tiếp

c.Tiền lương theo sản phẩm luỹ tiến

d. Lương sản phẩm có thưởng

e. Lương khoán

III.3. Hình thức trả lương hỗn hợp

IV. QUỸ TIỀN LƯƠNG

IV.1.Quỹ lương chính

IV.2.Quỹ lương phụ

V. NỘI DUNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

V.1.Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH)

V.2.Bảo hiểm y tế

V.3.Kinh phí công đoàn

VI. KẾ TOÁN LƯƠNG

VI.1.Chứng từ sử dụng

V.I.1.1 Bảng chấm công

VI.1.2.Phiếu báo làm thêm giờ

VI.1.3.Phiếu nghỉ hưởng BHXH

VI.1.4.Biên bản điều tra tai nạn lao động

VI.1.5.Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

VI.1.6. Hợp đồng giao khoán

VI.1.7.Bảng thanh toán tiền lương

VI.1.8.Bảng thanh toán tiền thưởng

VI.2. Tài khoản sử dụng

VI.3. Phương pháp kế toán

VI.3.1. Sơ đồ kế toán tổng hợp

VI.3.2.Phương pháp hạch toán

VII. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

VII.1.Chứng từ sử dụng

VII.1.1.Phiếu nghỉ hưởng BHXH

VII.1.2. Bảng thanh toán BHXH

VII.1.3.Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

VII.1.4. Danh sách người lao động hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội

VII.2. Tài khoản sử dụng

VII.3. Phương pháp kế toán

VII.3.1.Sơ đồ kế toán tổng hợp

VII.3.2. Phương pháp hạch toán

VII.4. Hạch toán tổng hợp kế toán lương và các khoản trích theo lương

VIII. KẾ TOÁN TRÍCH TRƯỚC TIỀN LƯƠNG NGHỈ PHÉP CỦA CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

VIII.1.Nội dung

VIII.2.Chứng từ sử dụng

VIII.3.Tài khoản sử dụng

VIII.4. Phương pháp kế toán

VIII.4.1. Sơ đồ kế toán tổng hợp

VIII.4.2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

IX. KẾ TOÁN DỰ PHÒNG VỀ TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM

IX.1. Nội dung

IX.2.Chứng từ sử dụng

IX.3. Tài khoản sử dụng

IX.4. Phương pháp kế toán

IX.4.1. Sơ đồ kế toán tổng hợp

IX.4.2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CỦA KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC HÀ LAN

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC HÀ LAN

I.1. Tìm hiểu chung về công ty

I.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

I.1.2. Chức năng

I.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

I.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý

I.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các phòng ban

I.2.2.1. Giám đốc

I.2.2.2. Phó giám đốc

I.2.2.3. Bộ phận sản xuất

I.2.2.3.1.Quản lý nhà máy

I.2.2.3.2.Tổ kỹ thuật

I.2.2.3.3.Tổ sữa chữa, lắp đặt

I.2.2.4. Bộ phận dự án

I.2.2.5. Bộ phận hành chính-kế toán

I.3.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

I.3.1. Mô hình tổ chức

I.3.1.1. Sơ đồ tổ chức

I.3.1.2.Chức năng, nhiệm vụ

I.3.1.2.1.Kế toán trưởng

I.3.1.2.2.Kế toán tổng hợp

I.3.1.2.3. Kế toán tài sản cố định và vật tư

I.3.1.2.4.Thủ quỹ

I.3.2. Chế độ kế toán áp dụng

II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY

II.1.Đặc điểm lao động tiền lương

II.1.1. Cơ cấu lao động

II.1.2.Cơ cấu thu nhập

II.1.3.Phương pháp trả lương

II.1.3.1. Các hình thức trả lương

II.1.3.2. Thời gian chi trả lương

II.1.3.3. Các khoản trích theo lương

II.2.Tổ chức lao động

II.2.1.Phân loại lao động

II.2.2.Tổ chức quản lý lao động

II.2.2.1. Đối với lao động theo hợp đồng

II.2.2. 2. Đối với lao động thuê ngoài

II.3. Xây dựng điều khoản tính lương lao động

II.3.1. Đối với hình thức trả lương theo thời gian

II.3.1.1.Trường hợp lao động theo hợp đồng

1. Trong điều kiện bình thường(không có công trình)
2. Trường hợp có phát sinh công trình

II.3.1.2.Trường hợp lao động thuê ngoài

II.3.2. Đối với hình thức trả lương theo sản phẩm

II. 4. Kế toán tiền lương tại công ty

II.4.1. Chứng từ sử dụng

II.4.1.1. Bảng chấm công

II.4.1.2. Bảng chấm công đi công tác và ngoài giờ

II.4.1.3. Bảng đề nghị quyết toán tiền xăng

II.4.1.4. Bảng danh sách nhân viên ăn cơm trưa

II.4.1.5. Bảng thanh toán tiền lương

II.4.1.6. Bảng lương nhân viên

II.4.2 Tài khoản sử dụng: tài khoản 334”Phải trả CNV”

II.4.3. Phương pháp kế toán

II.4.3.1. Sơ đồ kế toán tổng hợp

II.4.3.2. Hạch toán tiền lương

II. 5. Kế toán các khoản trích theo lương tại công ty

II.5.1. Chứng từ sử dụng

* Bảng thanh toán lương
* Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương
* Danh sách lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH
* Biên bản đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT
* Danh sách người lao động hưởng trợ cấp BHXH

II.5.2.Tài khoản sử dụng

* Tài khoản 3383”BHXH”
* Tài khoản 3384”BHYT”

II.5.3. Phương pháp kế toán

II.5.3.1.Sơ đồ kế toán tổng hợp

II.5.3.2. Hạch toán các khoản trích theo lương

CHƯƠNG III:NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY

I. NHẬN XÉT

I.1.Về hoạt động kinh doanh

Tài liệu sử dụng:

* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

I.2.Về đội ngũ lao động

I.3.Về khoản mục lương

I.3.1 Về cách thức trả lương

I.3.2. Về các khoản trích theo lương

I.4.Về tổ chức hoạt động kế toán

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CỘNG TÁC KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY

II.1. Về cách chấm công lao động

II.2. Về chế độ khen thưởng

II.3. Cần phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lương:

* Thứ nhất: trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất.
* Thứ hai: trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

www.faa.ueh.edu.vn/images/composition/C125_NGUYEN%20THI%20LE%20HONG%20THU_%20KT13_%20K29.doc
Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

anhtuan

02/05/2008 - 22:06
Nếu làm thực tập thì được, nhưng làm luận văn tốt nghiệp về kế toán tiền lương thì hơi đơn giản quá.

Nên chọn đề tài rộng hơn thì bạn sẽ nghiên cứu rộng hơn, dễ viết hơn
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Khánh Anh

07/07/2008 - 08:47
Trích dẫn:
CHÀO CÁC BẠN! Mình tên là TUYỀN hiện nay mình là sinh viên trường Cao Đẵng Tài Chính Kế Toán Quảng Ngãi. Năm nay mình tốt nghiệp:mình đang thực tập ở trường,vài tuần nữa mình thực tập ở cơ sở và mình chọn đề tài : tiền lương và các khoản trích theo lương. Mình đang rất lo lắng vì chưa có tài liệu nào cả.bạn có thể giúp mình thao khảo nội dung:bài viết của bạn về vấn đề này (mà bạn gửi ngày 10/04/08) được không. Mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn.

Name: HUỲNH THỊ THANH TUYỀN
Email: HTTHANHTUYEN@GMAIL.COM
Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

hoang hai long

16/04/2009 - 15:04
Tiền lương và các khoản trích theo lương đối với doanh nghiệp nhà nước
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

nguyễn việt trung

12/09/2012 - 10:44

Các bác muốn tìm hiểu những thông tin về Bất Động Sản tại Hà Nội có thể vào đây. Một trong những Website hàng đầu về BĐS tại Hà Nội

http://www.canhovincom.com/

. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Sản phẩm từ Vatgia.com