Ngân hàng thương mại cổ phần là gì ?

Cho tôi hỏi ngân hàng thương mại cổ phần là ngân hàng hoạt động như thế nào ?
 |  Xem: 24.459  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 25/11/2008 - 09:04  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Ngân hàng thương mại cổ phần là cách gọi ở Việt Nam các ngân hàng hoạt động kinh doanh, thương mại theo mô hình cổ phần và tuân theo các luật riêng của Chính phủ và các quy chế, quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi hoạt động. Gọi là ngân hàng thương mại cổ phần để phân biệt với các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại liên doanh và chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
Ngày gửi: 25/11/2008 - 09:06
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)