Tính thanh khoản trong ngân hàng?

Em đã được nghe nhiều về tính thanh khoản . Nhưng tính thanh khoản trong ngân hàng được hiểu rõ là như thế nào ah!
 |  Xem: 6.200  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/11/2008 - 09:59  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trong nghiệp vụ ngân hàng, khả năng thanh khoản đủ có nghĩa là khả năng của ngân hàng có thể đáp ứng được các yêu cầu rút tiền bất cứ khi nào của người gửi hoặc là khả năng cung ứng được tất cả các khoản vay tín dụng hay vay tiền mặt cho người đi vay.

Liquidity còn được đo lường qua khả năng đi vay nợ để đáp ứng được các nhu cầu về tiền mặt trong ngắn hạn.
Ngày gửi: 28/11/2008 - 10:02
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)